Nowa oferta dla klientów biznesowych

W ramach usługi dostępu do sieci Internet dla klientów biznesowych oferujemy:

  • łącza o przepustowościach do 10 Gbps,
  • SLA do 100%,
  • łącze zakończone dowolnym stykiem